Vergoedingen

Vergoeding dieetadvisering

In 2018 is dieetadvisering voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Binnen deze 3 uur zitten de directe- en de indirecte contacten. Onder directe tijd valt de tijd die u als cliënt bij de diëtiste doorbrengt, onder indirecte tijd valt o.a. het uitwerken van het advies, rapportage aan verwijzer en administratieve werkzaamheden. In de praktijk komt dit meestal neer op 4-7 consulten. Afhankelijk van een aanvullende polis wordt meer dieetzorg vergoed. Lees uw polis vooraf goed door voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Heeft u diabetes, COPD of CVRM?

Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor extra vergoeding, welke buiten het eigen risico valt. Informeer bij uw huisarts of hij/zij is aangesloten bij een zorggroep én of u binnen de ketenzorg valt.

Verwijsbrief

Wij werken alléén op verwijzing van een (huis)arts of specialist. Op de schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts moet duidelijk de diagnose en datum vermeld staan. De verwijsbrief dient u bij aanvang van het 1e consult mee te nemen. Als wij een zorgovereenkomst hebben met uw zorgverzekeraar worden de kosten rechtstreeks bij uw verzekering gedeclareerd.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijsbrief een afspraak bij ons kunt maken. Er volgt dan een screening, een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtiste aan het juiste adres bent. Afhankelijk van de uitkomst zal er wel/niet een behandeling worden gestart. Voor de screening rekenen wij 15 minuten behandeltijd.

Cliënten die verzekerd zijn bij CZ, OHRA, Delta Lloyd en De Friesland hebben wel (bij iedere diëtistenpraktijk) een verwijsbrief nodig.

Verplicht eigen risico

Vanaf 1 januari 2008 bestaat er een wettelijk verplicht eigen risico per jaar voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2018 bedraagt het eigen risico € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

Zelf betalen

Indien u de dieetbehandeling zelf wilt betalen, gelden onderstaande tarieven in 2018:

Intake consult € 70,00
Vervolgconsult 30 min € 33,00
Vervolgconsult 15 min € 16,50
Consult via telefoon of e-mail € 16,50